Co by měla obsahovat smlouva o půjčce?

Půjčování si peněz není nic, co byste měli brát na lehkou váhu. Půjčku uzavíráme podepsáním smlouvy jako jakýkoliv jiný obchod. A tak i v tomto případě je nutné zajistit, aby pro nás byla smlouva výhodná. V tomto článku vás seznámíme s některými body, které by měla každá správná smlouva o půjčce obsahovat.

Co je psáno, to je dáno

Poskytovatelé půjček nabízejí nejrůznější úvěrové produkty, které se od sebe v mnohém liší. Existují ale body, které musí smlouva obsahovat bez ohledu na typ či podmínky poskytovatele.

Mezi tyto body se řadí především práva a povinnosti dlužníka i věřitele, nutné údaje o obou těchto stranách, výše půjčky, její cena a podmínky splácení, jako je datum a výše splátky. Smlouvu zakončuje datum s místem a podpisy obou zúčastněných stran.

Mezi další časté body, které již smlouva obsahovat nemusí, ale vy i věřitel máte právo požádat o jejich přidání (a my to jedině doporučujeme), mohou být například účel půjčky, výše úroku, podmínky čerpání půjčky, podmínky jejího splácení, doplňkové služby, sankce, případné zajištění a také ukončení samotné smlouvy.

Ptejte se i po podmínkách předčasného splacení či mimořádné splátky. Stejně tak by vás mělo zajímat, co se bude dít, pokud se opozdíte se splátkou.

Bodů, které můžete chtít do smlouvy doplnit, je však mnohem víc. Záleží na konkrétním typu půjčky. Proto není od věci si je zkusit vyhledat.

Délka smlouvy leccos napoví

Jestliže žádáte o nějakou krátkodobou půjčku jako je například půjčka ihned, měli byste obdržet smlouvu o dvou až třech stranách. Výjimkou jsou pouze půjčky, kdy se vypisuje i jejich účel a s ním spojená pravidla.

Jestliže ale dostanete soubor o několika hustě popsaných stranách, u kterých byste neměli šanci je sami projít, riskujete, že někde bude připsán bod, který by pro vás mohl znamenat problém.

Ujistěte se, že všemu rozumíte

Svým podpisem na smlouvě se právně zavazujete plnit veškeré povinnosti, které z ní vyplývají. Je tedy naprosto klíčové, abyste úplně všemu, co smlouva obsahuje, rozuměli. Smlouvu, kterou vám poskytovatel předloží, si řádně prostudujte a nikým na sebe nenechte naléhat. Pokud byste snad narazili na něco, co vám není jasné, nechte si to od věřitele vysvětlit. Tímto krokem se mimo jiné ujistíte, že se vám do ruky nedostal nějaký budoucí problém.

I když se nepohybujete ve světě financí či práva, projít a pochopit smlouvu o půjčce by pro vás neměl být problém. Pokud ano, nebojte se požádat o radu právníka či právní poradnu.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram